post@delinksemannen.nl

Onder de werktitel De Nieuwe Poort wordt nagedacht over een vervanger voor cultuurcentrum De Oosterpoort. Zijn de nieuwe plannen wel goed doordacht?